Osvětový spolek Jakuba Hrona se ve spolupráci s obcí Častrov po sérii jednání v roce 2005 rozhodl založit v obci Metánov muzeum profesora Jakuba Hrona Metánovského.

 

Pro účely muzea byla vyčleněna jedna místnost v opravené budově někdejší metánovské školy, na níž mimochodem visí pamětní deska , instalovaná OSJH roku 1995.  

 

 

 

Metánovské muzeum – Kabinet profesora Hrona a expozice díla malíře Františka Severy bylo slavnostně otevřeno 19. 5. 2007.

Slavnostního aktu se zúčastnila starostka obce Častrov paní Houšková, starostové přilehlých obcí, zástupci kraje Vysočina, představitelé kulturního života kraje Krabatina, prof. Borecký, občané Metánova, metánovští rodáci, členové Osvětového spolku Jakuba Hrona a široká veřejnost.

Program obnášel projevy jednotlivých osobností, předání vlajky kraje Vysočina, Uvedení knihy „Legenda o Hronu“ profesora Boreckého a symbolické přestřižení pásky, vše za doprovodu půvabného smyčcového tria Hudební školy Hlavního města Prahy.

Následovala prohlídka muzea a autogramiáda profesora Boreckého.