Snímky z premiéry divadelní hry
"Dobrodružství šesti trampů":


Pan rada Šarapatka a jeho věrný souputník Běženko Gigolov v druhé scéně
Naše zpěvandule Jana a Petra odvážně poodhalené zpívají píseň "Prdelka"
Trempský lid naslouchající nářkům proroka Melicha
Chrabří hudebníci, jež přivedl panu radovi na pomoc Antonín (5. scéna)
Konrád - kníže trampské, podrobován nejkrutějšímu mučení (5. scéna)
Spolek zabudnutých slávuov v šesté scéně - rozhořčen poselstvím pana Paplháma
Závěrečný song za účasti všech aktérů
Šofér Antonín v roli držáku tenisové sítě
Pan rada Šarapatka v apartních šortkách chystá se k svému dělovému servisu.
Dmitrij zpěvem nabízející své vypletačské služby.
Trampský prorok Melich lká nad trampským osudem.
Maskovaný Forbes , který svým nečekaným vstupem na scénu šokoval i samotného Melicha.
Emílie zpívá svou píseň před spoutanou šarapatkovic rodinou.
Chrabří muzikanti debatují o tom, jestli je lepší velkej nebo malej.