Snímky z premiéry divadelní hry Jelizaveta Bam
ruského avantgardního autora Daniila Charmse, v podání divadelní sekce OSJHTitulní postavu hry, ztvárnila Eva S., na snímku s Ivanem Ivanovičem (Jeník F.) v duetu nikoli milostném.

Tři hlavní protagonisté v jedné z prvních scén Zde máme možnost posoudit kvalitu podrážek úspěšného herce, spisovatele a televizního baviče Jeníka F.

Petr Nikolajevič (Jarda L.) a Taťka (Marek O.) v jednom z mnoha pro diváky zcela nepochopitelných dialogů. V pozadí potom do sebe ponořená mamina v podání Renči M.

Jelizaveta snažící se nalézt společnou řeč se svou matkou (marně).

Pěvecký sbor Hudební odnože Divadelní sekce Osvětového spolku Jakub Hrona zpívá doprovodnou píseň před kremelskou volhou.

Jarýnek L., jako vždy pln tvůrčí invence, představil revoluční prvek ve světové dramaturgii - Přednes ve "visu držmo plavmo". Role držáku připadla všestrannému Jeníkovi F.

Petr Nikolajevič, tentokráte opakovaně propichován sokem (Taťkou) v nervy drásající sceně.