Snímky z nácviku baletu Labutí jezero
Petra Iljiče čajkovského, jež byl předbaletěn na XVII tradičním Orlím plesu.Na počátku se adepti tanečního umění převlékli do slušivých, novotou zářících kostýmů a botiček.

Ukázalo se, že Osvěový spolek Jakuba Hrona má ve svých řadách dostatek nadaných tanečníků, žel tělesně poněkud zanedbaných. Bylo tedy nutno přikročit nejprve k důkladnému protažení ztuhlých údů.

S takto upraveným materiálem bylo možné nacvičit jak figury v řadě. tak práci horní části trupu.