Snímky z XVII. Orlího plesu,
který se konal v kulturním domě Dobeška dne 5.4.2003Nejprve vizte samotného předsedu OSJH, MUDr Tomáše Tyla, kterak zahajuje tradiční XVII orlí ples.

Dale popatřete na vyhlašování krále (v tomto případě královny) plesu. Tentokrát si královské roucho odnesla (či spíše v něm byla odnesena) po zásluze mladičká balerina Nikola Sixtová, která oslnila ve své první významné roli v proslulém Čajkovského Labutím jezeře, kdy se jí úspěšně podařilo zaklít všechny labutě, dokonce i obzvláště houževnatou Odilu.

Novopečená královna, poté neodolala naléhání nadšených příznivců a zapózovala jim s putovní holubicí,
ba dokonce si s nimi i zatančila. Podobnost tohoto s Snímku s filmem "Panna a netvor", případně s ruským "Jen počkej zajíci" je čistě náhodná.