Jan Flemr, PhD.

Musí to dát spoustu práce, úsilí, sebeovládání i odříkání, aby se člověk stal Burgessologem; to se bezesporu podařilo jednomu z nás, panu doktoru Janu Flemrovi, jenž získává (po Williamu Shakespearovi a Anthony Burgessovi) trvalé místo v SÍNI SLÁVY. Jan Flemr, ředitel Divadelní sekce Osvětového spolku Jakuba Hrona, nalézá svou inspiraci zásadně při jízdě na kole; své články pak píše bezprostředně poté, co sundá nohy z pedálů.

Inkriminovaná tiskovina s tímto článkem zaplavila v týdnu od 3. března 2003 české domácnosti! Hodně zdaru, Honzo!