Osvětový spolek Jakuba Hrona


O historii a činnosti spolku


Motto: “Okrašlováci obecných jevů mají též míti na starosti okrašlovati společnosť, ducha, tělo, zvyky, mravy, způsoby, dějiny, průmysl, obchod.

prof. Jakub Hron Metánovský, 10.8.1886


OSJH byl založen na univerzitní půdě 1.LF UK v listopadu 1990, registrován je od 4.4.1991. Zakládajícími členy byli: Tomáš Tyll, Zdenek Kleibl, Jan Sixta, Zdenka Lepší, Eva Sixtová, Martin Tulach a Alena Maříková. Předsedou spolku je od jeho založení Tomáš Tyll.

Spolek vznikl se záměrem podněcovat společenský život pořádáním plesů, divadelních představení, koncertů, výletů a dalších sportovních a společenských podniků. Základním cílem spolku je však povznesení osoby a díla prof. Jakuba Hrona Metánovského v obecném povědomí. Spolek podporuje a hájí jedinečnost vnitřního růstu, nedoktnutelnost přesvědčení a svobodu projevu při vzájemné toleranci.

V r. 1991 uspořádal OSJH dvě knižní burzy, za zpěvu národních písní umístil budku pro ptactvo v pražské oboře Stromovka, 27.4. 1991 uskutečnil při příležitosti 70. výročí úmrtí JHM pochod Kamenice nad Lipou – Častrov - Metánov. 17.12.1991 proběhl zatím jediný samostatný reprezentační ples OSJH v klubu Na Dobešce. V roce 1991 se také podařilo prosadit jméno “Jakub Hron” do Encyklopedického slovníku ČSAV.

Pod patronací spolku proběhlo již 10 Orlích plesů. V roce 1991 se konala 1. divadelní premiera ve spolkovém provedení, od stejného roku působí pak v OSJH Divadelní sekce která představila již 10 premiér.

3.6.1995 umístil spolek na Metánovskou školu pamětní desku věnovanou prof. Hronovi. V r. 1998 byla založena tradice spolkových večeří – pravidelných měsíčních setkání, v létě pak OSJH navštívil znovu Metánov, rodiště prof. Hrona, a Častrov, kde se nachází jeho hrob. 5.9.1998 navštívil spolek ZOO. V únoru 1999 se uskutečnila návštěva Hrdličkova antropologického muzea, v březnu 1999 zavítal spolek do Muzea starého Podskalí na Výtoni.